user_mobilelogo

POPIS STAVBY:

    

 

   

 

Rekonstrukce objektu
 

ROZSAH STAVBY:

V listopadu roku 2015 jsme započali kompletní rekonstrukci objektů v Hlavenci č.p. 50. Tyto objekty spravují Lesy ČR s.p. Předmětem plnění je oprava fasády na hospodářském objektu, demolice a výstavba nového dřevníku, provedení nového oplocení, nové komunikace a především rekonstrukce stávajícího objektu rodinného domu. Aktuálně probíhají bourací práce, zednické práce, provedení nových tesařských konstrukcí, pokládka střešní krytiny Tondach, nové elektroinstalace a rozvody zdravotechniky. Všechny práce probíhají dle předem odsouhlaseného harmonogramu.
 

TERMÍN REALIZACE:

11/2015 - 07/2016