user_mobilelogo

 POPIS STAVBY:

    

 

   

 

 Zateplení fasády bytového domu.
 

ROZSAH STAVBY:

- zateplení fasády bytového domu
- výměna klempířských prvků
- provedení nových dlažeb na balkonových podestách
 

TERMÍN REALIZACE:

04/2014 - 06/2014