user_mobilelogo

 POPIS STAVBY:

    

 

   

 

 Zateplení fasády bytového domu.
 

ROZSAH STAVBY:

- kompletní rekonstrukce objektu
- provedení nové elektroninstalace
- provedení nových rozvodů topení a zdravotechniky
- výměna dřevěných oken
- dodávka a montáž ocelového schodiště
- vyměna střešní krytiny
- provedení zateplení určitých částí objektu
 

TERMÍN REALIZACE:

09/2014 - 11/2014