user_mobilelogo

POPIS STAVBY:

    

 

   

 

Oprava fasády
 

ROZSAH STAVBY:

- otlučení stávajících nesoudržných omítek
- omytí fasády
- provedení cementových postřiků
- nová jádrová omítka prováděná strojně
- montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
- provedení nové silikonové zrnité omítkoviny
- provedení nové marmolitové omítkoviny na soklové části
- nátěr podstřešního podbití palubkami
- výměna klempířských prvků
 

TERMÍN REALIZACE:

04/2015 - 07/2015