user_mobilelogo

 POPIS STAVBY:

    

 

   

 

Oprava fasády, nátěr střešní krytiny
 

ROZSAH STAVBY:

- otlučení a vyspravení stávajích omítek
- sanační omítky v soklové části
- montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
- nová rýhovaná fasádní omítka
- nátěr střešní krytiny
- výměna 1 kusu plastového okna
- oprava podstřešních říms
 

TERMÍN REALIZACE:

05/2015 - 08/2015