user_mobilelogo

POPIS STAVBY:

    

 

   

 

Zateplení objektu, výměna střešní krytiny nad přístavkem, úprava vnitřních prostor
 

ROZSAH STAVBY:

- zateplení fasády
- výměna střešního krytiny za novou Al plechovou krytinu - přístavek
- zateplení střešního prostoru nad přístavky
- dodávka a montáž ozdobných fasádních prvků
- bourání stávajících stropů ve třídách
- doplnění nových stropních trámů
- výměna nevyhovujících nosných prvků krovu
- montáž OSB desek na stávající a nové stropní trámy
- provedení zateplení pochozí lávky z KVH fošen a OSB desek
- dodávka a montáž dřevěné příčky
- izolace podkroví minerální vatou
- dodávka a montáž nových sádrokartonových podhledů
- výměna svítidel v 1.NP
- doplnění soklu pískovcovým obkladem včetně vyspárování
- dodávka a montáž nových klempířských prvků - fasáda
 

TERMÍN REALIZACE:

09/2015 - 11/2015